Sponsor

Många besökare passerar varje år vår fantastiska anläggning Scen på Bônn. Behovet av ideella och ekonomiska krafter är konstant för att möjliggöra att anläggningen ständigt förbättras. Några stora förbättringsprojekt som ligger i startgropen är renovering av artisternas loge, kök och uppehållsrum. Även utomhusmiljön har förbättringsbehov. Det behöver byggas tak och väggar över grillplatsen, och förbättra dränering av gångvägar till arenan samt trafiksäkra avfarten till densamma. Vill du och ditt företag vara med och sponsra Scen på Bônn?

Genom ett strategiskt partnerskap uppmärksammar våra besökare ditt företag på olika sätt:

  • Logga på hemsidan scenpabonn.se med länk till ditt företags hemsida.
  • Logga på facebookssidan com/scenpabonn
  • Medlemskap i föreningen.

Sponsorbidrag: 1 000 kr/år eller mer.

Kontakta info@scenpabonn.se för mer information.

Vi vill rikta ett särskilt stort TACK till alla som stöttar Scen på Bônn.

SPONSORER 2021 – 2022

 
 
 
Snabbanslutning