Sponsorer privat & föreningar

Många besökare passerar varje år vår fantastiska och unika anläggning i det gamla stenbrottet i Hamburgsund.

Behovet av ideella och ekonomiska krafter är konstant för att möjliggöra att Scen på Bônn ständigt förbättras. Några stora förbättringsprojekt som ligger i startgropen är renovering av artisternas loge, kök och uppehållsrum. Även utomhusmiljön har förbättringsbehov. Det behöver byggas tak och väggar över grillplatsen, och förbättra dränering av gångvägar till arenan samt trafiksäkra avfarten till densamma.

Vill du och/eller din förening vara med och ekonomiskt stötta vår verksamhet?

Kontakta info@scenpabonn.se för mer information.

Vi vill rikta ett särskilt stort TACK till alla som stöttar Scen på Bônn.

Snabbanslutning