Välkommen till

Scen på Bônn

Scen på Bônn är en unik utomhusscen och arena,
beläget i ett gammal stenbrott strax norr om
Hamburgsund i Norra Bohuslän.

Kontakta oss

Välkommen till

Scen på Bônn

en unik utomhusarena,
beläget i ett gammal stenbrott strax norr om
Hamburgsund i Norra Bohuslän.

Kontakta oss

JIIIPPI  Äntligen öppnar vi Scen på Bônn för evenemang igen

VÄLKOMMEN  TILLBAKA TILL SCEN PÅ BÔNN 
Regeringen har aviserat lättnader för kulturevenemang fr o m den 1 juni. Detta innebär att Scen på Bônn, med glädje,  kommer att kunna erbjuda 500 besökare en aviserad sittplats under ett evenemang. Restriktionerna är tydliga om hur nära vi får vara varandra och det har Scen på Bônn noggrant anammat.
  • BILJETTER: Vid köp av biljetter gäller att en person får köpa max 4 biljetter.
  • ANVISADE PLATSER:  Vi kommer att ha sittplatser under tak samt stolar placerade framför scenen om 4 och 4 tillsammans. Det kommer blir tydliga markeringar och mellanrum mellan stolgrupperingarna.
  • FÖLJ ANVISNINGARNA: Självklart kommer vi att beakta smittläget och det är extra viktigt att alla våra besökare följer våra anvisningar och regeringens rekommendationer. Tillsammans gör vi allt för att förhindra att smitta sprids, så att vi äntligen kan se ljuset i den långa pandemitunneln.

Artister SOMMAREN 2021

Stolta Sponsorer

 
Snabbanslutning