Styrelsen

Ordförande

Maggie Ciprian-Olevik

Sekreterare

Ulf Sörkvist

Kassör

Eva Akervall

Ledamöter

Linda Bohlin
Fredrik Ehnebom
Johan Gunnarsson
Johan Hakeröd
Andreas Johansson
Ingela Nilsson
Clas-Åke Sörkvist

Adjungerande

Ulf Sandeberg
Folke Åsberg

Snabbanslutning