Styrelsen

Ordförande

Ulf Sörqvist

Vice ordförande

Johan Hakeröd

Sekreterare

Johan Gunnarsson

Kassör

Eva Akervall

Ledamöter

Linda Bohlin
Fredrik Ehnebom
Andreas Johansson
Ingela Nilsson
Andreas Stenfeldt
Clas-Åke Sörkvist

Snabbanslutning