Styrelsen

Ordförande

Ulf Sörkvist

Vice ordförande

Johan Hakeröd

Sekreterare

Johan Gunnarsson

Kassör

Pontus Eriksson

Ledamöter

Linda Bohlin
Fredrik Ehnebom
Andreas Johansson
Ingela Nilsson
Christer Stern
Clas-Åke Sörkvist

Snabbanslutning