Bli medlem

Sätt in 100 kr per person, alternativt 250 kr/familj, på; bankgiro 606-8456 eller swisha 123 362 21 72 och skriv namn som meddelande.

Maila också namn, telefonnummer, adress och epost till info@scenpabonn.se

Vi vill rikta ett särskilt stort TACK till alla som stöttar Scen på Bônn.

Snabbanslutning